CHARIS


Co to jest CHARIS?

Formalnie CHARIS jest katolickim publicznym stowarzyszeniem wiernych, powołanym przez Watykan, podlegającym kardynałowi Luisemu Francisco Ladaria Ferreremu. Posiada przywilej do tego, by wypowiadać się w imieniu Kościoła, ale jednocześnie nie posiada żadnej władzy. Jest ciałem służebnym, nie zarządzającym. Nie sprawuje jurysdykcji nad katolicką odnową charyzmatyczną, ale zostało powołane aby służyć na rzecz wszystkich, którzy utożsamiają się z nurtem charyzmatycznej odnowy Kościoła.

Dlaczego to jest potrzebne?

Biksup Rzymu, Franciszek, poprosił by CHARIS podjęło działania, które sprawią, że w każdej rzeczywistości odnowy charyzmatycznej w Kościele zostaną zakorzenione i rozwinięte dwa wymiary: służby i komunii. Chodzi o przemianę całej rzeczywistości Kościoła, aby każda z nich realizowa nadal swoje własne powołanie, ale aby było ono podejmowane w duchu prawdziwej służby oraz w usilnej trosce o jedność. To dwa najważniejsze wymiary, dla których w każdym kraju powoływane są tzw. Krajowe Służby Komunii (KSK). Służby krajowe są trzecim – obok międzynarodowej i kontynentalnych – wymiarem posługi tej watykańskiej rzeczywistości.

W jaki sposób CHARIS realizuje swoją posługę?

Praca CHARIS jest skupiona przede wszystkim na promowaniu i umacnianiu jedności pomiędzy wszelkimi rzeczywistościami charyzmatycznymi. Dla tego celu CHARIS inicjuje spotkania, wzmacnia wzajemną wiedzę o sobie, podejmuje inicjatywy służące jedności, zachęca do wzajemnej współpracy, podejmuje wspólną modlitwę, inicjuje celebracje liturgiczne, a także podejmuje działania w obszarze informacji, promocji, formacji, szkoleń i doradzania.

Jakie cele chce osiągnąć CHARIS?

W swoim najszerszym wymiarze działania, CHARIS jest narzędziem promowania jedności ciała Chrystusa i pracy na jej rzecz, tak jak to wyraża modlitwa Jezusa, w której prosił On Ojca, aby wszyscy stanowili jedno (J 17). W praktyce CHARIS wnosi jednak coś jeszcze. I to coś bardzo szczególnego: nadaje całej światowej katolickiej odnowie charyzmatycznej nową, konkretną wizję wspólnych działań. Jest ona powierzona wszystkim członkom odnowy charyzmatycznej, bez wyjątku.

Cele CHARIS zostały ujęte w statucie, a wyrażają ją wyłaniające się z niego cztery główne kierunki, do których realizacji biskup Rzymu zaprosił 200 milionów charyzmatycznych katolików. Od teraz ich głównym zadaniem jest to, aby:

  • wszyscy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym
  • wszyscy przystąpili do pracy na rzecz odbudowania utraconej jedności Kościoła, budując relacje braterstwa i komunię z wszystkimi wierzącymi w Jezusa Chrystusa
  • wszyscy przystąpili do pracy na rzecz uporania się z ubóstwem i problemami społecznymi
  • wszyscy podjęli dzieło ewangelizacji świata

Zobacz więcej:
Statut CHARIS
Zespół inicjujący Krajową Służbę Komunii


Jedność chrześcijan według CHARIS

Comments are closed.