Autor

Co na ten moment wiemy o CHARIS w Polsce?

blog| Wyświetleń: 1661

6 listopada 2020 roku został zainaugurowany w Polsce zespół inicjujący Krajową Służbę Komunii CHARIS. Poniżej postaram się pokrótce ukazać to, co o polskim CHARIS już wiadomo, i co rysuje się przed nami. A także wyzwania, z którymi w tym kontekście przychodzi nam się mierzyć.

Należy zacząć od tego, że Franciszkowy zamysł dotyczący CHARIS jest w Polsce wyraźnie niezrozumiały. Bo oto pojawia się nowa rzeczywistość, charakteryzująca się bardzo dużym znaczeniem dla odnowy całego Kościoła, nie posiadając przy tym praktycznie żadnej władzy. Jak to rozumieć? Kiedy wyjaśniam to, czym jest CHARIS, mówię najczęściej: „to jest Caritas, a nie Urząd Miasta”. To służba. Ona łączy wszystkich katolików, którzy utożsamiają się z jasno określonymi wartościami (w tym jedność wszystkich chrześcijan, służba ubogim, czy ewangelizacja) i żyją doświadczeniem chrztu w Duchu Świętym. Ich zadaniem jest nadać Kościołowi na całym świecie silny impuls dla zmian. Ukazując i torując przy tym drogi dla właściwego kierunku Jego odnowy.

Jak wspomniałem, CHARIS nie posiada władzy, ponieważ nie posiada żadnej jurysdykcji nad Katolicką Odnową Charyzmatyczną (w tej kwestii mandat posiadają biskupi). Żaden ruch czy wspólnota, nie są też związane jakimikolwiek decyzjami podejmowanymi przez CHARIS. CHARIS nie decyduje także o tym, kto jest charyzmatyczny, a kto nie. Zarazem jednak CHARIS otrzymało naprawdę duży autorytet dotyczący odnowy charyzmatycznej, choćby z uwagi na to, że w jego kompetencjach są m. in. formacja i kształcenie, a także wypowiadanie się w imieniu Kościoła, poprzez powołane Komisje: Dokrytnalną i Kanoniczną. Oznacza to, że zadaniem CHARIS jest służba swoim doświadczeniem na rzecz wszystkich rzeczywistości charyzmatycznych w świecie.

Pierwszym polskim wyzwaniem jest zrozumienie faktu, że Krajowe Służby Komunii CHARIS nie posiadają zwierzchnictwa w osobie krajowych biskupów. Oczywiście Krajowe Służby Komunii z założenia są, i muszą być ściśle powiązane z Konferencją Biskupów w swoim kraju. Ale są one częścią watykańskiej służby i działają zgodnie z jej statutami. Krajowe Służby Komunii nie są więc erygowane ani przez Episkopat, ani przez lokalne diecezje. A zgodnie z instrukcjami od CHARIS International, krajowi biskupi nie stają się częścią Krajowych Służb Komunii (nie posiadają prawa do głosowania), ale mogą być ich asystentami.

Co więcej, wybór członków do Krajowych Służb Komunii nie odbywa się odgórnie (nie wybierają ich ani Służby Kontynentalne, ani Międzynarodowe CHARIS). Papież Franciszek poszedł inną, charakterystyczną dla siebie drogą: przez relacje. Mówiąc inaczej, musimy się ze sobą dogadać i ustalić, kto będzie pełnić tę służbę przez najbliższe 3 lata (tyle wynosi kadencja, którą można przedłużyć o maksymalnie kolejne 3). Kluczem doboru jest to, aby możliwie każda rzeczywistość charyzmatyczna w kraju, posiadała swojego reprezentanta w Krajowej Służbie Komunii. Oczywiście nie jest to w pełni możliwe (bo odcieni i mnogości charyzmatycznych bytów w Polsce jest tak wiele, że CHARIS Polska musiałaby liczyć kilkadziesiąt lub więcej osób, aby reprezentować absolutnie każdego), ale potrzeba wpierw rozpoznać istniejące aktualnie rzeczywistości i znaleźć sposób na to, aby tak dobrać zespół Krajowych Służb Komunii, by każda z nich w jakiś sposób została uwaględniona. Ostatecznie ustalony skład zostanie następnie potwierdzony przez CHARIS International. Następnie zostanie również potwierdzony przez Episkopat naszego kraju.

Aktualnie w zespole reprezentowane są następujące rzeczywistości:

  • Ruch Światło-Życie (ks. Piotr Kulbacki, Anna Pełka)
  • Odnowa w Duchu Świętym (ks. Artur Potrapeluk, Maria Borkowska)
  • Szkoły Nowej Ewangelizacji (ks. Krzysztof Czerwionka, Jolanta Zatorska)
  • Forum Wspólnot i inne wspólnoty charyzmatyczne (o. Jacek Dubel, Karol Sobczyk)
  • Wspólnoty Międzynarodowe (Zbigniew Słup, Andrzej Lewek)
  • Posługi ewangelizacyjne, instytuty i inne rzeczywistości charyzmatyczne (Antoni Tompolski, o. Bogdan Kocańda)
  • Młodzi (Marcin Zieliński, Maria Myskow, Mikołaj Kapusta)

Zespołowi towarzyszy (asystuje) aktualnie czterech biskupów: abp Grzegorz Ryś, bp Andrzej Siemieniewski, bp Andrzej Przybylski oraz bp Krzysztof Włodarczyk.

Dotychczas miały miejsce cztery kilkugodzinne spotkania, w tym trzy, które odbyły się w pełnym zespole. Trwają intensywne prace nad utworzeniem oficjalnej strony Krajowej Służby Komunii CHARIS (będzie znajdować się ona pod adresem www.charis.pl). W ramach CHARIS Polska mają powstać również służby, z których każda będzie składać się z kilku osób (zarówno z zespołu Krajowych Służb Komunii, jak i spoza), a które obejmą odpowiedzialności za rozwój różnych obszarów, wynikających z kierunków oddziaływania CHARIS (wśród których możliwe, że znajdą się m. in.: służba medialna, służba jedności, służba młodych, służba ewangelizacji, służba ubogim, służba krzewienia chrztu w Duchu Świętym). Planowane jest także utworzenie biura CHARIS Polska, które prawdopodobnie znajdzie się w Lublinie lub w Krakowie.

Przewodniczącym zespołu inicjującego Krajowych Służb Komunii został Antoni Tompolski, który od wielu lat pełni liczne posługi na rzecz Kościoła katolickiego w naszym kraju. Jego zastępcą został ks. Artur Potrapeluk, który pełni służbę Przewodniczącego KZK Odnowy w Duchu Świętym. Najbliższe spotkanie zespołu inicjującego zostało zaplanowane na 19 marca. Będzie to prawdopodobnie ostatnie spotkanie o charakterze przygotowawczym, przed formalnym rozpoczęciem służby CHARIS w naszym kraju.

Comments are closed.