Jedność to nie opcja. To szansa.
Czym jest jedność? Zbyt często mylimy ją z jednością. Równie często mylnie utożsamiamy ją z tolerancją. Ale jedność to coś innego.

Autor

Jedność to nie opcja

Czym jest jedność? Zbyt często mylimy ją z jednolitością. Równie często utożsamiamy z tolerancją. Ale jedność to coś innego. To owocujące połączenie. Synergia. Komunia różnorodności, będąca czymś zdecydowanie większym, niż współistnienie czy współpraca. W świecie indywidualizmu, a przede wszystkim murów i podziałów, które przez wieki jako ludzie wznosiliśmy między sobą nawzajem, musimy pilnie zrozumieć, że jedność ma wielką siłę i znaczenie. Wyobraź sobie, że jesteśmy połączeni. Bez klasyfikacji na tych lepszych i tych gorszych. Bez dyskryminacji i dominacji. Bez wrogości. Już nie stajemy przeciw sobie. Stajemy na wspólnym froncie. Aby razem walczyć o lepsze jutro.


O jaką jedność chodzi?

jedność wewnętrzna

jedność w relacjach

jedność społeczna

jedność w Chrystusie