Autor

Nowa podróż CHARIS

jedno, ku jedności| Wyświetleń: 1095

Wielu z nas wie, że jednym z kluczowych działań papieża Franciszka jest reorganizacja watykańskich struktur tak aby były dostosowane do sytuacji naszych czasów i odpowiadały aktualnym potrzebom Kościoła. Działanie to znane jest jako „reforma Kurii Rzymskiej”. Większość odbiera ten ruch pozytywnie, widząc w nim możliwość odnowy przestarzałych struktur, inni jednak, obawiając się tych działań, wolą kurczowo trzymać się obecnego stanu rzeczy, który daje im poczucie bezpieczeństwa. Papież uspokaja i w swojej świątecznej przemowie z 2016 roku zwraca się do Rzymskiej Kurii mówiąc: „Reforma jest przede wszystkim znakiem żywotności Kościoła pielgrzymującego i Kościoła żywego, a zatem — ponieważ jest żywy — stale podlega reformie (…) reforma nie jest celem samym w sobie, ale jest to proces rozwoju, a przede wszystkim nawrócenia.”

Papież Franciszek poprosił Katolicką Odnowę Charyzmatyczną o współpracę w celu utworzenia nowej międzynarodowej służby (CHARIS – przyp. red.). Organ ten powstaje w bardzo ważnym momencie historii, aby umożliwić Odnowie z całego świata wierne kontynuowanie swojej misji w Kościele i na świecie. Wiadomym jest, że Odnowa różni się od innych ruchów w kościele ponieważ nie ma swojego ludzkiego założyciela. Zrodziła się z woli Ducha Świętego przez suwerenne działanie Boga, jako owoc II Soboru Watykańskiego, nazywana jest również ekumeniczną łaską dla Kościoła.

Podczas Złotego Jubileuszu Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w imieniu Kościoła Zielonoświątkowego zabrał głos Dr Vinson Synan, który miał styczność z Katolicką Odnową Charyzmatyczną we wczesnych latach siedemdziesiątych. Powiedział on: „Byłem wtedy pewny, że Kościół Rzymsko-Katolicki nie będzie tolerował Odnowy, a katolicy, którzy mówią w językach znajdą się poza Kościołem. Trudno było wyobrazić sobie, że doświadczenie Kościoła Zielonoświątkowego kiedykolwiek stanie się częścią Kościoła Katolickiego.” Dr Synan nie ukrywał jak bardzo się mylił i z radością stawał z nami w modlitwie w obecności Ojca Świętego, aby wspólnie świętować Złoty Jubileusz. Jednak od wczesnych lat istnienia, Odnowa rozwijała się zgodnie z przepisami Kościoła. W 1974 roku papież Paweł VI mianował kardynała Suenensa doradcą episkopalnym w sprawach Odnowy. Następnie, w 1985, Międzynarodowe Biuro Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, początkowo z siedzibą w Ann Arbor i Mechelen, w Belgii zostało przeniesione do Watykanu na zaproszenie papieża Jana Pawła II.

artykuł pochodzi z magazynu PentecostToday 5, Winter 2018

Comments are closed.