Autor

o. Raniero Cantalamessa kardynałem

blog| Wyświetleń: 720

Kaznodzieja Domu Papieskiego ostatnich trzech papieży. Jeden z największych orędowników odnowy charyzmatycznej w Kościele katolickim. Asystent kościelny CHARIS. Sługa chrześcijańskiej jedności, otwierający wiele zamkniętych dotąd drzwi. Ojciec Raniero Cantalamessa zostanie mianowany kardynałem.

Jedna z jego wypowiedzi, która na długo utkwi w mojej, dotyczy wymiaru komunii. Ojciec Raniero powiedział kiedyś:

„To dla mnie poważne pytanie: czy ja, jako katolik, czuję się bardziej w komunii z mnóstwem tych, którzy zostali ochrzczeni w moim własnym Kościele, a którzy całkowicie zaniedbują Chrystusa i Kościół – lub jeśli wyrażają już jakieś zainteresowanie, to tylko o tym mówią – czy z grupą tych, którzy przynależąc do innych wyznań, wierzą w te same fundamentalne prawdy, w które ja wierzę, którzy kochają Jezusa Chrystusa do tego stopnia, że są gotowi oddawać za Niego życie, którzy głoszą Ewangelię, którzy próbują zmniejszyć ubóstwo w tym świecie i którzy mają te same dary Ducha Świętego, co my?”

o. Raniero Cantalamessa / fragment homilii wielkopiątkowej wygłoszonej w 2014 roku dla papieża i kardynałów, w odniesieniu do rzeczywistości Eucharystii, jako wyrazu najgłębszej komunii nie tylko z Chrystusem, ale również braćmi w wierze

Comments are closed.