Autor

Nauczania


Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka nauczań, dzięki którym możesz zgłębić temat jedności chrześcijan. Wygłosiły je osoby, które są sługami jedności.

Posłuchaj nauczań:

UNITY

Dana Almetera, Boba Garretta i Marak Wilby – to liderzy ekumenicznej wspólnoty przymierza Alleluia. Wspólnota Alleluia, założona została w 1973 roku w Auguście w Stanach Zjednoczonych i zrodziła się z pragnienia pełnienia woli Ojca, wyrażonej przez Jezusa w J 17,21 – „aby byli jedno”. Od prawie 50 lat idą niełatwą, ale piękną drogą ekumenii, stając się dla siebie świadectwem i zachętą do bycia wiernymi Chrystusowi. Czy po drodze zapomnieli o tym, co ich różni? Nie, ale nauczyli się razem pracować dla Królestwa i kochać się wzajemnie pomimo różnic. Opowiedzieli nam o tym, jak żyć jednością chrześcijan na co dzień.

Pobierz nauczanie

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój

Karola Sobczyka „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”, który u progu 500. rocznicy Reformacji, dzielił się nauczaniem dotyczącym jedności chrześcijan. Jak z popatrzyć na to wydarzenie z perspektywy Królestwa Bożego? Karol mówił o Bożym pragnieniu jedności, Krzyżu Chrystusa i o tym, w jaki sposób rocznica Reformacji może być dla nas czasem kairos.

Pobierz nauczanie

Podzieleni

o. Grzegorza Siwka OFMConv, który zatrzymuje się nad tematem różnorodności. Jesteśmy z różnych części Ciała Chrystusa. I dzięki tej różnorodności możemy się wymieniać doświadczeniami, wzajemnie uczuć i inspirować. A wszystko to na chwałę Bożego Królestwa! W jaki sposób możemy dzielić się z innymi naszym dziedzictwem?

Pobierz nauczanie

Jedność w dokumentach Kościoła katolickiego

Karola Sobczyka, który podejmuje próbę kompilacji najważniejszych przełomów w dziedzinie jedności, w kontekście nauczania Kościoła katolickiego.